Välkommen till LCAFDB!

LCAFDB (Life Cycle Assesment of Food Database) försöker samla all världens LCA-rapporter i syfte att göra kunskapen om livsmedels miljöpåverkan mer lätttillgänglig.

Läs mer

LCAFDB byggs av användarna

Tack skall ni ha!

60 användare

325 LCA-rapporter

717 livsmedel

60 stycken användare har rapporterat in 325 LCA-rapporter. Det gör att vi vet vilken miljöpåverkan 717 stycken livsmedel har. Var med och hjälp till du också!

Om livscykelanalyser

Hur funkar det?

En livscykelanalys (LCA) visar hur produkter och processer påverkar miljön – från råvaruutvinning fram till att produkten blir avfall eller återvinns. Genom att följa produkten från vaggan till graven kartläggs resursförbrukning samt utsläpp till luft, vatten och mark. Samma metod används för att analysera tjänsters miljöpåverkan. Metodiken är standardiserad enligt ISO 14040-14043. Källa SP Sveriges Tekniska Forskningsinstutut

Crowdsourcing

Hur kan du hjälpa till?

Crowdsourcing är en metod där tjänster, idéer och innehåll skapas med hjälp av bidrag från en stor grupp människor. Metoden har visat sig vara ett effektivt sätt att skapa och underhålla värdefull data.

Registrera dig

Gör det! Kom igen!

Kom igång!