Redigera

Kategori: Ris

Sammanfattad koldioxidinfo

Medel: 3.1

Max: 3.1

Min: 3.1

Inrapporterad koldioxiddata

Här visas de koldioxidrapporter för Basmatiris som användarna har rapporterat in.

Koldioxid (CO2/g) Källa Land Skapare Verifierad av Korrekt?
3.1 Visa källa Ingen skapare kappe Logga in för att rösta

Sammanfattad energiinfo

Medel: 0

Max: 0

Min: 0

Inrapporterad energidata

Här visas de energirapporter för Basmatiris som användarna har rapporterat in.

Ingen inrapporterad data.

Sammanfattad viktinfo

Medel gram/dl: 85

Medel gram/styck: 0

Inrapporterad vikt

Här visas de inrapporterade värdena för Basmatiriss vikt.

Vikt Skapare Verifierad av Rösta
85 g/dl Ingen skapare kappe Logga in för att rösta

Kommentarer