Redigera

Kategori: Grädde

Sammanfattad koldioxidinfo

Medel: 2.6

Max: 4

Min: 1.2

Inrapporterad koldioxiddata

Här visas de koldioxidrapporter för Grädde som användarna har rapporterat in.

Sammanfattad energiinfo

Medel: 0

Max: 0

Min: 0

Inrapporterad energidata

Här visas de energirapporter för Grädde som användarna har rapporterat in.

Ingen inrapporterad data.

Sammanfattad viktinfo

Medel gram/dl: 100

Medel gram/styck: 0

Inrapporterad vikt

Här visas de inrapporterade värdena för Gräddes vikt.

Kommentarer