Redigera

Kategori: Baljväxter

Sammanfattad koldioxidinfo

Medel: 0.32

Max: 0.32

Min: 0.32

Inrapporterad koldioxiddata

Här visas de koldioxidrapporter för Gröna ärter som användarna har rapporterat in.

Koldioxid (CO2/g) Källa Land Skapare Verifierad av Korrekt?
0.32 Visa källa Ingen skapare kappe Logga in för att rösta

Sammanfattad energiinfo

Medel: 0

Max: 0

Min: 0

Inrapporterad energidata

Här visas de energirapporter för Gröna ärter som användarna har rapporterat in.

Ingen inrapporterad data.

Sammanfattad viktinfo

Medel gram/dl: 0

Medel gram/styck: 0

Inrapporterad vikt

Här visas de inrapporterade värdena för Gröna ärters vikt.

Kommentarer